Kadir Gecesi Bulundu !

   Ümmetin iç acılar toplamı ile dış acılar toplamı birbirine eşit değil. Dıştan görünüm kalabalık, gururlu, mağrur ve güçlü ancak bireysel sorumlulukları toplumsal farkındalık esasına dayanmıyor. Ümmet'in çok azı içindeki yangınla, dışarıdaki yangına çareler arayıp söndürmek için su taşıyor. Bir "Hakkındalık Dini" yaşayıp gidiyoruz vesselam.
Allah, Kitap, Peygamber hakkında "sadece" konuşmak bizim dinden anladığımız mesele...

   Peki ama Peygamber ?
Peygamberler ?
Sahabeler ?
Kur'an'da anlatılan elçilerin örnek hayat hikayeleri..

Onlar ve tüm Kur'an, aslında bir "Farkındalık Dini" yaşansın istiyor. Yani doğruyu yanlıştan ayırmış, bu konuda mutmain bir yüreğin sorumluluk ve erdemli sürdürdüğü ömür boyu mücadele...

Yolda kalmak, Yolda tutmaya çalışmak,
ama elimizle
ama dilimizle
ama buğz ederek...

   Kur'anda çok kadim bir sürecin şöyle işlediğini göreceksiniz;
Bakara Suresi 26. Ayette örneği verilen sivrisinek meslesini bilirsiniz. Burada söz konusu SİVRİSİNEK değildir. Sivrisinekliktir. Yani Pireyi Deve Yapma hastalığı. Allah'ın bir hakikati anlatmak için ortaya koyduğu örneğin içinde detaylarda boğulma rahatsızlığı ya da bilinçli işportacılığı. Sürekli detaylara takılarak Allah'ın muradını ıskalayıp işi sulandırma obeziteliği.

Kadir Gecesi meselesi de biraz böyle;

   Kısa, öz ve mümkün olduğunca Kur'an çerçevesinde bakalım meseleye. Kur'an da geçen "Kadr" kelimesinin bir kaç kök anlamı var ilk anlamı alırsak geceye atıf anlamsız olur; yani "GÜÇLÜ GECE", "KUVVETLİ GECE" gibi. Öyleyse ikinci anlamı almak daha doğru olacaktır. Yani "AYDINLIK, IŞIK". Kadir Gecesi: Karanlıkların aydınlatıldığı gecedir. Gecenin özel bir anlamı yoktur. Yani Muhammed a.s'ın vahiy aldığı bir gece olarak kaldı. O geceyi önemli kılan yalnızca VAHYİN kendisidir. Yani geceye mistik bir anlam yüklemeyeceğiz ama o gece gelen aydınlık rehberimiz olacak, karanlıkları daima aydınlatacak. 

   Kısacası Kur'an'da methedilen gece değil geceyi aydınlatan şeydir yani, VAHİY. Bu geceyi anlamlı yapan ve diğer gecelerden farklı kılan tek şey Vahiy ile yeryüzünün aydınlanmasıdır. Öyleyse Vahyin aydınlattığı her şey özeldir, güzeldir ve değerlidir. Her Ramazanda özelde Muhammed a.s ın karanlıklarını aydınlatan özel bir gece aramak beyhude bir iştir. Vahiy mücadele eden dertli yüreklere seslenir. O geldi o yüreğe seslendi, rehberlik etti, geçti gitti. Şimdi biz topuklarımız üzre geri dönecek ya da Mehdi bekleyecek ya da böyle sırlı gizemli diğer toplumların bir gecede hooopp oldu da bitti her şey tertemiz, hayata tertemiz bir sayfa açtık diye arınılan bir gün mü arayacağız, HAYIR !!! Sıra sende bende. Derdin yoksa özel bir gece arama kardeşim, Kur'anla aydınlatamadığın nice geceler, mistik bir gece ile tek bir günde asla aydınlanmaz. Kur'an ortada işte ne kadar aydınladık ki sırlı gizemli şifreli bir gece bulalım da aydınlanalım! Karanlıkları aydınlatan Vahiydir, Kur'andır. Aydınlanmak, karanlıklardan kurtulmak mı istiyorsun aç oku. Haydi Bismillah, ne diyormuş başlarken hımmm vayyy Karanlıklardan aydınlığa çıkaran Rabb'e Hamdolsun!

   Çünkü Din sokakta yapılan bir kavgadan çekilince artık masa başında sağı solu çekiştirilen bir malzeme olunca, detaylandırılır. Her detay yetersiz bulunup detay detaya, detaylar anakronizme götürülür. Tek bir harftin ciltler dolusu mecmuat, külliyat üretenler sanal ve dandik bir bakliyat ile yaptıkları yemeği Ümmete yedirerek onları obez yaparlar. Detay, Detay, Detay.. Hakkındalık Dini kendi bağlamı içinde Alim, Üstad, Abi, Hoja, Din Uzmanı, Ruhban ya da adı her neyse olan kişilerin konuştuğu bir süre sonra birbirlerine BAĞY (haset ve kıskançlık) nedeniyle mesafeli durduğunu gösterir...

   Daha sonra bu yara derinleşir. Senin HAKKINDA düşündüğün, masa başında ürettiğin ve daha sonra detaylarda boğarak söylediğin ya da yazdığın bir şey, başkasının gölgesinde kalarak pasif kalırsa, olanlar olur. Ümmetin obezleri daha yeni, daha değişik, daha uff bir konu üzerine yazılmış, çizilmiş ya da güncellemiş bir mesele keşfedince hoop ilk atışmalar, kinaye ve laf sokmalar, kavgalar. Benim detayım Senin detayını döver. Benim hojam senin hojanı döver. Fırka hazır. taze taze...

   Ortaya çıkan FIRKAya artık taraftar lazımdır. Ya da sahaya sürülen zemindeki topa tekme atacak oyuncular. Fırkalaşma (Mezhep, tarikat, İslam dışı-cemaat) böylece keskin ve derin bir yapıya dönüşür. Kurumsallaşır. Fırkacılar asla birbirilerini dinlemezler. Hakkında konuştukları üstadı, allamesi, ağabiyi, hoca efendiyi, hojayı, kılı yünü tüyü savunmak Dini savunmaktan evladır artık. Bu uğurda Din'in altı oyulmuş, ayetler bağlamından koparılmış, Kur'an bütünlüğü güme gitmiş, Hadis, Sünnet, Fıkıh, Akaid, Tefsir malzemelerinden bolca savunma refleksi zırhları örülür. Sonra saldır...

  Fazla uzatmayayım bak !
Tüm İslam coğrafyalarında bebeklerimizin üzerine bombalar niçin yağıyor ? ya da kadınlarımızın namusu niçin kirletiliyor ? erkeklerimizin onuru niçin çiğneniyor biliyor musun ?

 Yiğidim bak çok basit bir cevabı var bunun. Kur'an koskoca İsrailoğulları tarihini niye anlatır ? Onlar hakkında konuşalım diye mi ! Hayır. Onların yaşadığı sürecin farkına varalım da biz de aynı tuzaklara düşmeyelim diye. Hakkındalık Dini yaşayıp, fırkalara ayrılmak ve daha sonra paramparça olarak zayıf düşüp yok olup gitmek. Süreç daima böyle işliyor. Sünnetullah daima böyle işliyor. İster iyi ol ister kötü kendi aranda kavga edersen dışarından gelen seni istila eder. Bizim düşmanlarımız çok güçlü değil içimizdeki kavga çok anlamsızca büyük...

   Yok yok, "Hakkında Dini" yaşıyoruz iki gözüm, hakkında. Düşmanda bunun farkında. 
Hadi şimdi Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği hakkında yiyelim birbirinizi, tekfir edelim, kavga edelim ve üç gün sonra da bayram edelim !...

 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kur'an ışığında ebelik !

Koşun Kavga Var !

"Kitapsız"lık Yapma !

Ben, Biz, O. Allah Kur'anda neden farklı zamirler kullanır ?

Allah'ın Kahramanı Sensin e-kitap olarak çıktı !.

Kuyruğu Kopartan Tilki Masalı

Musa, Ekmek ve Özgürlük - ÇIKTI

Hoş geldin On bir ayın sultanı Gastronomi

Sünnilik bir Din midir ?